+420 607 066 057

Odhad ceny nemovitosti je klíčovým krokem při prodeji nebo koupi nemovitosti. Avšak, když se jedná o dědické řízení, může být odhad ceny nemovitosti ještě důležitější. V takovém případě je totiž nutné zpracovat podklady pro notáře, kteří rozhodnou o rozdělení dědictví mezi dědice.

Makléř, který se specializuje na prodej nemovitostí, je ideálním kandidátem pro odhad ceny nemovitosti v rámci dědického řízení. Makléři mají zkušenosti s prodejem a odhadováním nemovitostí a vědí, jakým způsobem odhadovat cenu. Makléři zohlední různé faktory, jako jsou tržní podmínky, umístění nemovitosti, stav budovy a další faktory, které mohou ovlivnit cenu.

Po provedení odhadu ceny nemovitosti makléř připraví podklady pro notáře. Tyto podklady obvykle obsahují kompletní informace o nemovitosti, jako jsou vlastnické listy, hypotéky, územní plány, fotografie, popisy stavu nemovitosti a další důležité dokumenty. Všechny tyto dokumenty jsou pak předány notáři, aby mohl rozhodnout o rozdělení dědictví mezi dědice.

Při dědickém řízení je důležité mít na paměti, že makléř nemá právo rozhodovat o rozdělení dědictví. Jeho úkolem je pouze poskytnout realistickou cenovou hodnotu nemovitosti a zpracovat podklady pro notáře. Notář pak rozhodne o rozdělení dědictví mezi dědice na základě všech předložených dokumentů.

Zpracování podkladů pro notáře a provedení odhadu ceny nemovitosti je tedy klíčovým krokem při dědickém řízení. Je důležité najít důvěryhodného a zkušeného makléře, který poskytne správnou cenovou hodnotu a připraví podklady pro notáře. To pomůže minimalizovat rizika a zajistí, že dědické řízení proběhne hladce a spravedlivě pro všechny zúčastněné.