+420 607 066 057

Odhad ceny nemovitosti je klíčovým krokem při vypořádání společného jmění manželů (SJM). Při SJM dochází k rozdělení majetku manželů, kteří se rozhodli ukončit své manželství. Makléř, který se specializuje na prodej nemovitostí, je ideálním kandidátem pro odhad ceny nemovitosti v rámci SJM.

Makléři mají zkušenosti s prodejem a odhadováním nemovitostí a vědí, jakým způsobem odhadovat cenu. Makléři zohlední různé faktory, jako jsou tržní podmínky, umístění nemovitosti, stav budovy a další faktory, které mohou ovlivnit cenu. Po provedení odhadu ceny nemovitosti makléř připraví podklady pro vypořádání SJM.

Podklady pro vypořádání SJM obvykle obsahují kompletní informace o nemovitosti, jako jsou vlastnické listy, hypotéky, územní plány, fotografie, popisy stavu nemovitosti a další důležité dokumenty. Tyto dokumenty jsou pak předány právníkům, kteří zajišťují vypořádání SJM.

Při SJM je důležité mít na paměti, že makléř nemá právo rozhodovat o rozdělení majetku manželů. Jeho úkolem je pouze poskytnout realistickou cenovou hodnotu nemovitosti a připravit podklady pro vypořádání SJM. Právník pak rozhodne o rozdělení majetku manželů na základě všech předložených dokumentů.

Zpracování podkladů pro vypořádání SJM a provedení odhadu ceny nemovitosti je tedy klíčovým krokem při SJM. Je důležité najít důvěryhodného a zkušeného makléře, který poskytne správnou cenovou hodnotu a připraví podklady pro vypořádání SJM. To pomůže minimalizovat rizika a zajistí, že SJM proběhne hladce a spravedlivě pro všechny zúčastněné.

Vypořádání SJM může být složitým procesem, zejména pokud manželé vlastní více nemovitostí. Proto je důležité mít na paměti, že odhad ceny nemovitosti a zpracování podkladů pro vypořádání SJM je pouze jedním z kroků v celém procesu.